חברת אאורה השקעות בע"מ הינה חברה בורסאית אשר מנייתה, חמש סדרות אג"ח ואופציות רשומות למסחר בבורסת תל אביב.
בחודש נובמבר 2017 חברת הדירוג מעלות דירגה את אאורה השקעות בדירוג ilBBB+ Stable

דירקטוריון החברה ובעלי תפקידים:
 
שם תפקיד
דוד ראם יו"ר דירקטוריון
עו"ד יעקב אטרקצ'י מנכ"ל ודירקטור
נאווה אופר שפר דירקטור חיצוני
ליאת צאיג דירקטור חיצוני
משה שמעוני דירקטור בלתי תלוי
רו"ח יוחאי אבטן דירקטור וסמנכ"ל הכספים
רו"ח אבי פרומרמן מבקר פנימי
משרד רו"ח ליאון אורליצקי רואה חשבון חיצוני


לצפייה בדף של אאורה השקעות באתר הבורסה לחץ כאן

להורדת מסמך אסיפה כללית