חברת אאורה השקעות בע"מ הינה חברה בורסאית אשר מנייתה, ארבע סדרות אג"ח ואופציות רשומות למסחר בבורסת תל אביב.
בחודש יוני 2014 חברת הדירוג מעלות דירגה את אאורה השקעות בדירוג ilBBB Stable.

דריקטוריון החברה ובעלי תפקידים:
 
שם תפקיד
עו"ד מיכאל קליינר יו"ר דריקטוריון
עו"ד יעקב אטרקצ'י מנכ"ל ודירקטור
נאווה אופר שפר דירקטור חיצוני
ליאת צאיג דירקטור חיצוני
דוד ראם דירקטור בלתי תלוי
רו"ח יוחאי אבטן דירקטור וסמנכ"ל הכספים
רו"ח אבי פרומרמן מבקר פנימי
משרד רו"ח ליאון אורליצקי רואה חשבון חיצוני


לצפייה בדף של אאורה השקעות באתר הבורסה לחץ כאן

להורדת מסמך אסיפה כללית