אאורה באקדמיה

לענף המגורים חשיבות אדירה במשק הישראלי ועם זאת, המחקר והפעילות האקדמית בתחום אינם מפותחים דיים. אאורה ישראל רואה בטיפוח המחקר, ההשכלה והחינוך בתחום משימה משמעותית התורמת רבות הן לעוסקים בתחום והן לאזרחים המעוניינים לשפר את ידיעותיהם.

אודות מכון אאורה

למשפט יזמות חברתית והתחדשות עירונית

מכון אאורה למשפט, יזמות חברתית והתחדשות עירונית הוקם במסגרת בית ספר הארי רדזינר למשפטים בבינתחומי הרצליה ובשיתוף חברת אאורה ישראל. 

המכון, בראשו עומד מר אפי שטנצלר, מהווה מסגרת אקדמית, ומקצועית ללימוד ולחקר תהליכים עירוניים של התחדשות וחדשנות, ולהעמקת הזיקה בין הסדרים משפטיים ראויים לבין פעילות עסקית המשלבת ערכים חברתיים וסביבתיים. הפעילות המחקרית במכון מתמקדת בממשק שבין משפט, כלכלה וחברה, באמצעות שיתופי פעולה, יזמות, חדשנות ובחינה השוואתית של הנעשה בעולם בתחומים אלה.

פעילות המכון

מכון אאורה מציע תכנית לימודים שנתית לכלל הסטודנטים בבינתחומי הרצליה, ונועד להקנות ידע וכלים מעשיים בתחום ההתחדשות העירונית, תוך התייחסות להיבטים משפטיים, חברתיים, כלכליים, תכנוניים וסביבתיים.
המכון עוסק בפעילות מחקרית בתחומים הבאים: ממשל תאגידי, התחדשות עירונית, רגולציה אפקטיבית ופעולה משותפת בהליך המשפטי, תכנון עירוני, שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית בערים ועוד. כמו כן, המכון מקיים כנסים ושולחנות עגולים בשיתוף ארגונים חברתיים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, יזמים, מומחים וחוקרים מובילים בארץ ובעולם.

סגל ובעלי תפקידים במכון

מר אפי שטנצלר – יושב ראש המכון והוועד המנהל

חברי הוועד המנהל:
פרופ’ אמנון להבי
פרופ’ עמיר ליכט
פרופ’ שרון רבין מרגליות
ד”ר רועי שפירא
גב’ פסקל חן

ד”ר אורה בלום – מנהלת אקדמית ומקצועית

בונים לסטודנטים עתיד

אאורה ישראל מאמינה כי הישגים אקדמאים נגזרים לא רק מיכולות אינטלקטואליות אלא גם מסביבה תומכת ומתשתיות מתאימות, המאפשרות לסטודנטים להשקיע את כל מה שצריך. פרויקט Ono Valley מהווה מבחינתה של אאורה הזדמנות לתת מענה לצורך המתגבר למעונות סטודנטים בעיר, המשרתים את תלמידי המכללה האקדמית קרית אונו, אוניברסיטת בר אילן ועוד. החברה בנתה מעונות סטודנטים ובהם 70 יחידות דיור ליחידים ולזוגות.

תכנון הפרויקט כלל שילוב של שטחי מסחר, מתחמים לבילוי משותף , חניון ועוד. הסטודנטים שיתגוררו במעונות, החל מסתיו 2019 ייהנו מיחדות דיור נגישות ומאובזרות במוצרי חשמל, ריהוט וחיבור לאינטרנט, בתעריפים סמליים בלבד. החברה בוחנת בימים אלה את שכפול המודל לערים נוספות בישראל, בהן הצורך בפתרונות דיור לסטודנטים מציג ביקוש יציב קשיח.