תחום הבנייה בכלל וההתחדשות העירונית בפרט, הוא אחד הקריטיים למדינת ישראל, שצומחת מבחינת אוכלוסייה באופן מהיר וסובלת מצפיפות עירונית ויוקר דיור מבהילים. הצורך בהכשרת אנשים מיומנים ומקצוענים היא אחת המשימות הדחופות ביותר