דיון בוועדה המקומית – אישור תוכנית עיצוב אדריכלית – מתחם שלם