במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בסך כ- 274 מיליון שקל והריבית נקבעה על 4.75%; החברה גייסה כ – 116 מיליון שקל