במהלך הערב הוענק אות מצוינות עסקית בתחום פינוי בינוי לאאורה נדל”ן