הפרויקט כחלק מתכנית מתאר שאושרה במתחם. בנוסף, תחזק אאורה 56 דירות בשני בניינים בני 7 קומות.