החברה מתכננת להקים במתחם בניינים חדשים אשר יכללו כ-175 יחידות דיור