החברה מקדמת פרויקט בקריית אליעזר הכולל מגדלים של 25-28 קומות לצד בנייה נמוכה יותר; בנוגע למדיניות החדשה לצמצום התמורה לדיירים נמסר כי כבר הושג הרוב הנדרש לתוספת 25 מ”ר.