משלוח מנות של לפועלים הסינים של אאורה העובדים באתר הבניה בחולון