כיצד מנהלים בתנאי אי ודאות? איך מקבלים החלטות? כיצד מיישמים אותן?