Project Description

שכונת ליבנה ממוקמת בדרום מזרח תל אביב ונושקת לספארי ברמת גן ולפארק אריאל שרון. במסגרת הפרויקט יוקם מתחם מגורים עדכני ובו 11 בניינים ובהם כ- 1100 דירות. הפרויקט יכלול פיתוח סביבתי מתקדם, שייתן מענה לצורכי כל הדיירים – קטנים וגדולים כאחד: גנים ומוסדות חינוך, מרכז מסלרי, מתחמים קהילתיים, גינות וחיבור לפארק אריאל שרון באמצעות שביל להולכים ולרוכבי האופניים.

פרטים ומידע