Project Description

אאורה ישראל יוזמת פרויקט נוסף בגבעתיים, העולה בקנה אחד עם התב”ע שפורסמה לתכנית ההסתדרות. במסגרת פרויקט זה ייבנו 3 מגדלים בני 35 קומות ובהם 557 דירות. חלק מהשטח שיפונה במסגרת הריסת הבניינים הקודמים יימסר לרשות המקומית ויוקמו בו תשתיות עירוניות עדכניות שיישרתו את תושבי המתחם החדש. באזור ייבנו מוסדות חינוך וגנים, מתחמים מסחריים,גנים ופינות נוי לרווחת תושבי העיר.

פרטים ומידע