Project Description

אאורה מעמיקה את פעילותה בקרית אונו, בהמשך לפרויקט אונו ואלי שקבע סטנדרטים חדשים בעיר בתחום ההתחדשות העירונית. חמשת הבניינים וייבנו בליבו של מרכז קהילתי מודרני ומטופח ובו מסחר שכונתי, גן ילדים וגינות ופינות מנוחה מעוצבים. שני בניינים קיימים במתחם יעברו חיזוק ושיפוץ במסגרת הפרויקט.

פרטים ומידע