Project Description

פרויקט הטייסים בתל אביב נמצא בסמיכות לפרויקט של אאורה ברמת גן. במסגרתו יוקם מגדל מפואר, בן 15 קומות ובהן 85 דירות. כתמיד, הפרויקט יכלול תכנון ובניה בסטנדרטים עיליים, כמו גם גימור קפדני והקצאת שטחים משותפים מטופחים לדיירים, דוגמת מועדון דיירים, מבואה מפוארת ועוד.

פרטים ומידע