Project Description

מתחם סאלד הוא אחד מתוך ששת המתחמים בהם עיריית הוד השרון מקדמת התחדשות עירונית. במסגרת הפרויקט תבנה אאורה כ- 210 יחידות דיור ותעדכן את התשתיות הקהילתיות בשכונת גיורא, לרבות מרכז קהילתי, הגינות השכונתיות ועוד.

פרטים ומידע